Welkom

Welkom op de website van de
Stichting Spoedeisende Hulp Ontwikkeling en Innovatie
(Stichting SOI)

De stichting heeft ten doel het bevorderen en financieel ondersteunen van:

  1. Het onderzoek ten dienste van het vakgebied Spoedeisende Hulp Verpleegkunde
  2. De implementatie van richtlijnen voor de spoedeisende hulp verpleegkunde, waaronder de Nederlandse Triage Standaard (NTS)
  3. Al hetgeen hiermee verband houdt, daartoe bevorderlijk kan zijn en volgens de wet is toegestaan.

Gelet op de actualiteit in de acute zorg van de Nederlandse ziekenhuizen heeft het bestuur van de Stg. SOI tijdens haar jaarlijks overleg van 2012 besloten prioriteit te geven aan de implementatie van de richtlijn NTS.

Ondersteuning bij implementatie van de richtlijn NTS heeft betrekking op een tegemoetkoming in de trainingskosten, welke door ziekenhuizen moeten worden gemaakt ter voorbereiding op invoering NTS. Overige implementatiekosten zoals ICT-kosten en personele kosten vallen buiten de tegemoetkoming door de Stg. SOI.

Om voor een tegemoetkoming in de trainingskosten in aanmerking te komen dient men schriftelijk een verzoek in te dienen bij het secretariaat van de Stg. SOI.

De Stg. SOI stelt kwaliteitseisen aan zowel de onderwijsinstelling, alsook aan de onderwijsgevenden/trainers. Deze kwaliteitseisen zijn opvraagbaar bij het secretariaat van de Stg. SOI.

Op dit moment hebben twee ziekenhuizen in Nederland gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot financiële ondersteuning.

Een site van WebZenz